oferta o firmie realizacje kontakt


Instalacje przemysłowe

Moden oferuje materiały i urządzenia występujące w projektach budowy instalacji przemysłowych:

- rury stalowe czarne,
- rury ocynkowane,
- rury kwasoodporne,
- preizolowane Rury z tworzyw sztucznych do zastosowania dla różnych mediów w instalacjach przemysłowych.Oferujemy również rury osłonowe stalowe oraz tworzywowe dla kabli elektrycznych i światłowodów. Posiadamy w ofercie zasuwy i zawory, zastawki, klapy zwrotne, urządzenia technologiczne dla oczyszczalni ścieków i zbiorniki nad i podziemne. Oferujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz systemy drenarskie z różnych rodzajów rur oraz zbiorniki do magazynowania i rozsączania wód opadowych różnych systemów i producentów. Posiadamy w ofercie materiały do instalacji klimatyzacyjnych oraz kotły, rury, armaturę dla instalacji centralnego ogrzewania.